Próba szczelności

Wykrywanie nieszczelności gazowych, badanie instalacji gazowych, doszczelnienia i naprawy instalacji gazowej w mieszkaniach

Główna próba szczelności gazu

Czynność ta wykonywana jest w celu założenia licznika gazowego od dostawcy gazu, dostarczającego paliwo gazowe w domu lub w mieszkaniu.

Wykonana próba szczelności gazu urządzeniem pomiarowym wymaga świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się odbiorem instalacji i sieci gazowych.

Wszystkie prace zakończone są wpisem do protokołu o stanie faktycznym weryfikowanej instalacji gazowej przez technika gazowego.