Automatyka
dla ogrzewania

Usługi

  • sterowania czasem i temperaturą załączania

  • ustawiania temperatury dla poszczególnych stref - pomieszczeń - grzejników

  • ogrzewania domu przez głowice na rozdzielacz centralnego ogrzewania

  • sterowanie pompami C.O. i C.W.U. (ciepłej wody użytkowej)


Doradztwo w zakresie systemu ogrzewania stref w domu - mieszkaniu.

Sterowanie ogrzewaniem czujnikiem pogodowym.

Utrzymanie kontroli odpowiedniej temperatury przez system domowego Wi-Fi lub Internet.

Salus


TECH Sterowniki


Auraton